speaker-photo

Panel rasprava

Može li se turistička ponuda digitalizirati?

Gosti panela:

Tanja Šincek, vlasnica webRoom eCommerce agencije

Ina Kerman, Vino Kerman

Patricija Lacković, vlasnica obrta za edukaciju i savjetovanje Pa3CIA

Alenka Čović, FLAVO, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge

11:50 - 12:35

Petak 08. prosinac

Može li se turistička ponuda digitalizirati?

Gosti panela:

  • Tanja Šincek, vlasnica webRoom eCommerce agencije
  • Ina Kerman, Vino Kerman
  • Alenka Čović, FLAVO, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge